Karabulut heeft om aanhouding gevraagd om zorgvuldig in te kunnen gaan op de kritiek die tijdens het debat werd geuit. De kritiek betrof vooral de summiere onderbouwing waarop het wetsvoorstel is gebaseerd. Tijdens het debat werd gevraagd om aanvullend onderzoek. De initiatiefneemster gaat nader onderzoek uitvoeren naar de omvang van verdringing via de Participatiewet.

Doel wetsvoorstel

Het wetsvoorstel regelt een toets op verdringing voor re-integratietrajecten die binnen de reikwijdte van de Participatiewet plaatsvinden en voor aanbestedingen waarbij afspraken worden gemaakt over social return, zodat werkzaamheden die door mensen met een uitkering worden verricht ook eerlijk worden betaald.