Lang niet alles senioren die recht hebben op huur- of zorgtoeslag, vragen deze ook daadwerkelijk aan. Eén op de zes huishoudens 55+ mist mogelijk huurtoeslag. Eén op de tien 55+-huishoudens laat wellicht zorgtoeslag liggen. Dit blijkt uit bestudering van de CBS-cijfers. Het is belangrijke informatie in aanloop naar Prinsjesdag. Onderbenutting van toeslagen door seniorhuishoudens heeft namelijk een negatief effect op de koopkracht en zelfstandigheid van ouderen.

Onderbenutting van zorg- en huurtoeslag bevestigt signalen die ouderen- en gepensioneerdenorganisaties al langer krijgen. Het betekent een flinke knauw voor de koopkracht van senioren die, onder meer door uitblijven van pensioenindexatie, de laatste jaren al flink onder druk staat. KBO-PCOB, KNVG, NOOM, NVOG en FASv willen daarom dat er nader onderzoek wordt gedaan naar de oorzaken van deze onderbenutting. De resultaten daarvan moeten gebruikt worden om burgers actiever te gaan wijzen op toeslagmogelijkheden en de gebruiksvriendelijkheid van het toeslagenstelsel te vergroten, in het bijzonder als ze de pensioengerechtigde leeftijd naderen.

Huishoudens met een lager inkomen kunnen aanspraak maken op toeslagen. Toekenning van huur- en zorgtoeslag is afhankelijk van inkomen en vermogen. Toekenning gebeurt niet automatisch. Het is nodig om de toeslagen en de bijbehorende voorwaarden te kennen, en de toeslag persoonlijk aan te vragen.