Vakbond FNV wil dat de verhoging van de AOWleeftijd niet verder stijgt dan de huidige 66 jaar. Als minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken de plannen voor verhoging niet laat varen, komt er geen pensioenakkoord. Daarmee dreigt vicevoorzitter Tuur Elzinga van FNV in Trouw.

,,Een goed aanvullend pensioen is belangrijk, maar de meeste zorgen hebben mensen over tijdig stoppen met werken.”, zegt Elzinga in de krant. ,,Het kost de schatkist in 2019 650 miljoen euro, berekende het Centraal Planbureau. Het enige signaal dat Koolmees afgeeft, is dat mensen toch langer moeten doorwerken. Als ik een pensioenakkoord sluit, terwijl er niets verandert aan de stijging van de AOWleeftijd, stuit ik op een een muur bij de FNV-achterban.”

Werkgevers en de vakbonden praten al lange tijd over een nieuw pensioenstelsel. Daar zijn ze bijna uit, zegt Elzinga. ,,Maar er is pas een akkoord als op alle onderdelen overeenstemming is.”

Volgens het CBS zal de komende jaren de AOWleeftijd verder stijgen tot 67 jaar en drie maanden in 2022. Vanaf 2022 is de AOWleeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Die stijgt minder hard dan verwacht, meldt accountantsbureau KPMG dat er berekeningen op heeft losgelaten. Dat komt doordat er meer mensen sterven als gevolg van strenge winters en hardnekkige griepepidemieën.

Volgens KPMG ligt voor mannen die dit jaar worden geboren de levensverwachting op dit moment bijna een half jaar lager dan vastgesteld in eerdere prognoses. Voor vrouwen is deze bijna een jaar lager. Voor 65-jarige mannen is het effect beperkt en voor 65-jarige vrouwen is de levensverwachting ongeveer een half jaar minder dan eerdere verwachtingen.

KPMG gaat ervan uit dat de overheid op basis van recente cijfers zal besluiten de AOWleeftijd ook in 2024 niet te verhogen en dat de ingangsleeftijd van 70 jaar niet in 2044 wordt bereikt, maar pas in 2047.