Het bureau is van oordeel dat een andere aanpak noodzakelijk is. Mogelijk is een andere manier van financiering nodig om alle doelpgroepen uit de Participatiewet aan het werk te helpen. Voor gemeenten is er namelijk wel een duidelijke prikkel als zij mensen uit de bijstand helpt. Zij bespaart dan op de uitkeringen en zij is dan nauwelijks kosten voor subsidies en begeleiding kwijt, zo redeneert het CPB.