De ‘Amsterdamse aanpak’ houdt in dat sinds juli 2016 statushouders intensief worden begeleid door een klantmanager, soms zelfs al vanaf het moment dat ze in het azc van Amsterdam aankomen. Ze krijgen taaltraining, jobhunters zoeken naar geschikte banen en regelen een matching met werkgevers. De aanpak moet ertoe leiden dat minstens de helft van de statushouders binnen drie jaar uit de bijstand komt.

Goed resultaat Amsterdamse aanpak

Sinds juli 2016 zijn 4078 statushouders opgenomen in de Amsterdamse aanpak. Van hen zijn er 1259 uitgestroomd uit de bijstand naar een fulltimebaan en 1413 naar parttimewerk (met mogelijk nog een klein deel aanvullende bijstand). Procentueel gezien is het een goed resultaat, zegt de woordvoerder van de wethouder.

Landelijk gezien heeft 2,5 jaar na het verkrijgen van de verblijfsvergunning 11 procent van de statushouders werk, zo blijkt uit CBS-gegevens.