Rotterdam wil het aantal bijstandsuitkeringen laten dalen naar 30.000 in 2022. Wethouder Richard Moti (Werk & Inkomen, PvdA) is verheugd. Volgens hem ligt Rotterdam op koers. ,,De tussentijdse mijlpaal van 36.000 uitkeringen, eind 2018 is gehaald. Het betekent dat we in Rotterdam 2375 huishoudens minder in de uitkering hebben dan vorig jaar. We zijn er nog niet, Rotterdam moet wel doorpakken.”

Moti wil een verdere daling onder meer bereiken door meer maatwerk en een persoonlijke aanpak te bieden.