Het kabinet wil toewerken naar een stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand dat  meer en betere oplossingen biedt voor de problemen van rechtzoekenden. Het doel van de pilots is om nieuwe werkwijzen te stimuleren die geschillen van mensen duurzaam beslechten.

De komende tijd worden de contouren van het nieuwe stelsel gaandeweg geconcretiseerd. Deze concretisering zal steeds plaatsvinden met hulp van professionals en op basis van onderzoek, beleidsverkenningen, business cases en de genoemde pilots.