De toename in onderwijsniveau is vooral te zien in commerciële en bedrijfseconomische beroepen, zoals boekhouders, accountants en directiesecretaresses. In 2003 had 29 procent in die sector een hbo- of universitair diploma, in 2016 was dat gestegen naar 44 procent. Ook steeds meer mensen met een baan in de zorg en de ICT hebben hoger onderwijs genoten.

Het aantal hoogopgeleiden dat een baan vindt in de richting van de opleiding, loopt per sector uiteen. Van de afgestudeerden met een zorgopleiding werkt 65 procent in een zorgberoep, van degenen met een pedagogische opleiding werkt 60 procent in het onderwijs. Van de mensen met een technische opleiding werkt de helft in een technisch of ICT-beroep.

Mensen met een voltooide opleiding in talen, journalistiek of gedrag en maatschappij, komen niet per se terecht in banen die daaraan gerelateerd zijn. Zij werken in uiteenlopende beroepen op commercieel of creatief terrein.