Door automatisering en globalisering dreigen honderdduizenden van deze werknemers aan de zijlijn van de arbeidsmarkt te belanden. ,,Door belastingmaatregelen kunnen vele tienduizenden banen ontstaan in markten die nu door hoge kosten van arbeid nauwelijks rendabel te bewerken zijn door ondernemingen”, aldus Van de Kraats.

Voorbeelden
Als voorbeelden noemt de AWVN-directeur banen als computerhulp aan huis, betaalde ouderenzorg in plaats van mantelzorg, een buurtwacht, of de terugkeer van de conciërge en de piccolo. Ook zou productiewerk weer vaker in Nederland moeten gebeuren.

Betere voorwaarden
Volgens Van de Kraats kan door betere voorwaarden voor banengroei een belangrijke bijdrage worden geleverd aan het oplossen van problemen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Daar verdient volgens hem een groep flexwerkers met kleine contracten nu lage inkomens. Maar ook de problemen bij een groeiende groep middelhoog opgeleiden, bijvoorbeeld de vele mensen die bij financiële instellingen overbodig zijn geworden, zouden daarmee enigszins worden verminderd.

De AWVN-topman spreekt van een ,,nieuwe coalitie” die de sociaal-economische problemen te lijf moet gaan. ,,Daarvan moeten natuurlijk kabinet, vakbonden en werkgeversverenigingen deel uitmaken, maar zo mogelijk ook vertegenwoordigers van de nieuwe maatschappelijke initiatieven die nu overal op regionaal en lokaal niveau ontstaan”, aldus Van de Kraats.