De gemeente heeft via de Amsterdamse Aanpak Statushouders in totaal bijna 650 statushouders kunnen helpen. Van de bijna vijfhonderd statushouders die ook een inburgeringstraject volgen, is driekwart jonger dan 27 jaar. ,,Veel hebben hun opleiding in het land van herkomst moeten onderbreken, wanneer de mogelijkheden er zijn worden ze gestimuleerd hier hun opleiding weer op te pakken”, aldus een woordvoerder.

In mei begon in Amsterdam een proef om van nieuwkomers met voldoende kwalificaties en talenten snel inzichtelijk te krijgen hoe het zit met hun motivatie, taalniveau en hun psychische en lichamelijke gesteldheid. Begin deze maand hadden 47 statushouders dat beoordelingsprogramma doorlopen, meldde de gemeente vrijdag.

Amsterdam moet dit jaar 2077 statushouders huisvesting bieden.