ls iemand niet meer over zijn financiële zaken kan beslissen, kan de kantonrechter zo iemand onder curatele stellen of een bewindvoerder aanstellen. De rechter controleert elk jaar of de bewindvoerder zijn werk goed en eerlijk doet.

Voorzitter Frits Bakker van de Raad voor de rechtspraak maakt zich zorgen of rechters wel genoeg tijd hebben voor dit toezicht. ,,Goed toezicht voorkomt fraude. Als de wet regelt dat de rechter toezicht houdt, verwachten de mensen dat er effectief wordt gecontroleerd.”