Dat een huurder meer kwijt is, komt door een daling van het netto besteedbaar inkomen en een stijging van de huurprijs. Verhoudingsgewijs geven huishoudens in particuliere huurhuizen een groter deel van hun inkomen uit aan huur- en woonlasten dan huishoudens in een corporatiewoning. In 2015 bedroegen de gemiddelde netto woonlasten in de corporatiesector 580 euro, en in de particuliere 815 euro.

De cijfers zijn over 2015. Het duurt altijd even voor de vele informatie op de juiste manier is verwerkt, zegt de Woonbond. De Lokale Monitor Wonen is een gezamenlijk initiatief. Corporatiekoepel Aedes, de vier grote steden, G32 (de middelgrote steden), de VNG en de Woonbond hebben de monitor ontwikkeld om tot een beter lokaal woonbeleid en tot betere prestatieafspraken te komen.