Het zorgt ervoor dat de onkostenvergoeding voor alle uitkeringsgerechtigden hetzelfde wordt, ongeacht het soort uitkering. Op dit moment gelden nog verschillende regels. Tweede Kamerlid Hanke Bruins Slot van het CDA had er vorig jaar in een initiatiefnota op aangedrongen de maximale vergoeding voor iedereen gelijk te maken.