Twee groepen zijn verantwoordelijk voor de groei, aldus het UWV: mensen in loondienst die ziek werden en mensen die ziek werden terwijl ze in de WW zaten. Mensen kunnen een WIA-uitkering (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) aanvragen als ze bijna twee jaar ziek zijn.

Het UWV zoekt naar een verklaring voor de toename.