Asschers coalitiepartner, de VVD, wil asielzoekers pas laten kennismaken met het Nederlands als ze een verblijfsvergunning hebben gekregen. Inburgeringsorganisaties en een groot deel van de oppositie wezen er echter op dat de inburgering veel beter verloopt als de taalles zo snel mogelijk begint.

Asielzoekers die hier mogen blijven, konden pas naar Nederlandse les zodra ze waren overgeplaatst naar een azc waar Nederlands wordt onderwezen. Omdat er vorig jaar veel meer asielzoekers naar Nederland kwamen, liep de wachttijd voor die verhuizing op. Asscher heeft nu geregeld dat wachtende vergunninghouders in een naburig azc Nederlands kunnen leren.