De kosten die je niet kunt delen met je medebewoners, zoals je zorgkosten en kosten voor eten, verzekeringen, kleding, persoonlijke verzorging en dergelijke, zijn volgens het onderzoek veel hoger dan het kabinet heeft aangenomen. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek van Regioplan, uitgevoerd in opdracht van de gemeente Amsterdam.

Kostendelersnorm
De kostendelersnorm werd vorig jaar ingevoerd door staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken). De gemeente Amsterdam heeft laten berekenen wat in de praktijk de gevolgen zijn. ,,Over het nut van de kostendelersnorm kun je discussiëren. Het mag duidelijk zijn dat ik het principe van deze wet niet onderschrijf. Mensen die elkaar helpen moet je niet straffen. Maar ook de voorstanders van deze wet moeten van deze conclusie schrikken. Het zal niet de bedoeling van de wet zijn om mensen zo af te knijpen dat ze niet meer in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Ik ga dit aankaarten bij staatssecretaris Klijnsma en ga ervan uit dat zij deze situatie zal repareren”, aldus de Amsterdamse wethouder Arjan Vliegenthart.

Klijnsma realiseert zich dat de bijstand geen vetpot is. Volgens haar is het redelijk dat mensen die de kosten voor huur en verwarming met elkaar kunnen delen, een lagere uitkering krijgen dan mensen die alleen wonen. ,,De kostendelersnorm is gebaseerd op schaalvoordelen die in lijn zijn met CBS-berekeningen. Daarnaast moeten gemeenten altijd naar individuele omstandigheden kijken en daar naar handelen”, aldus de staatssecretaris.