De vrees is dat deze kwetsbare jongeren tussen wal en schip vallen als de regeling stopt.

Om dit te voorkomen en om de continuïteit van de ondersteuning te waarborgen is in de brief aan de Tweede Kamer voorgesteld om de regeling in elk geval tijdelijk te verlengen.

De komende jaren moeten worden benut om samen met betrokken partijen te verkennen op welke manier de ondersteuning van deze jongeren na 2020 het beste kan worden vormgegeven.