Werkloze vijftigplussers kunnen voortaan naar een ambachtsacademie waar ze een nieuw vak kunnen leren, als het aan Tweede Kamerlid Bas van ’t Wout (VVD) en zijn CDA-collega Pieter Heerma ligt. Omdat er jaarlijks ongeveer 7000 goudsmeden, banketbakkers en andere ambachtslieden stoppen met hun stiel is er volgens het tweetal werk genoeg. Bovendien hopen ze zo te voorkomen dat de beoefenaars uitsterven en hun vakmanschap en kennis uit Nederland verdwijnen.

Het bestaande onderwijs onderwijst nauwelijks in deze ambachten, stellen Van ’t Wout en Heerma vast.