De wethouder is ,,bijzonder trots” dat nu al de doelstelling van 12000 is bereikt. ,,En dat in een tijd waarin de economie nog niet helemaal op peil is. Het is het bewijs dat onze aanpak werkt.”

Ondanks het behalen van de doelen stijgt het aantal bijstandsgerechtigden in Rotterdam in absolute aantallen nog wel, maar minder snel dan het landelijk gemiddelde. Het afgelopen jaar steeg het aantal met 0,6 procent tot in totaal ruim 38.000 mensen.

De gemeente wijt de stijging aan externe oorzaken, zoals migratie, de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd en veranderde regels voor mensen met een Wajong-uitkering (jong gehandicapten) die nu in de bijstand komen. Ook is er volgens Rotterdam sprake van een trek naar de grote steden van statushouders met een bijstandsuitkering.