Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat werk psychische klachten over het algemeen doet verminderen, terwijl werkloosheid en inactiviteit deze juist versterken. Kortom, werk is in veel gevallen een werkend medicijn.

Alle reden dus voor organisaties en professionals uit GGZ en Werk & Inkomen om samen te werken en re-integratie- en participatie te verbinden met behandeling.

Financiële ondersteuning bij indienen plan

In december j.l. heeft staatssecretaris Klijnsma de Tweede Kamer laten weten dat zij deze samenwerking een impuls wil geven en daar in totaal maximaal € 3,5 miljoen voor beschikbaar stelt. Via het kader Stimulering regionale samenwerking GGZ en Werk&Inkomen is nu verduidelijkt hoe en in welke planning men voor ondersteuning in aanmerking kan komen. De centrumgemeenten van de 35 arbeidsmarktregio’s kunnen samen met de GGZ en UWV financiële ondersteuning aanvragen door het indienen van een plan, om regionale samenwerking tussen GGZ en de sector Werk&Inkomen op te zetten dan wel door te ontwikkelen en structureel te verankeren. Individuele interventies die de arbeidsparticipatie te goede komen (zoals IPS-trajecten) kunnen onderdeel zijn van het plan, als dat bijdraagt aan deze samenwerking.

Voor het uitvoeren van een plan dat aan de in het kader geformuleerde criteria voldoet, kan eenmalig een tegemoetkoming worden verkregen van maximaal 90.000 euro. Het tijdvak voor indiening van een plan loopt van 12 juni tot 24 juni 2017.