De werkzoekenden die meedoen worden begeleid naar nieuw werk of zelfstandig ondernemerschap. Er worden trainingen en opleidingen aangeboden en er komt een zogeheten mobiliteitspool om voor de deelnemers een nieuwe werkplek te vinden.

Ook diverse gemeentes, uitkeringsinstantie UWV, vakbonden FNV en CNV en werkgeversorganisatie VNO-NCW dragen hun steentje bij aan het initiatief. Tevens wordt zo’n 1,7 miljoen euro Europese subsidie verwacht uit Brussel. Volgens het UWV gaat het om een ,,uniek project”.

De recente ontslaggolf in de detailhandel vormt voor de provincies Drenthe en Overijssel een punt van grote zorg. De retail is voor de regio een belangrijke werkgever. Veel andere banen liggen er normaal ook niet voor het oprapen.