Mercer legt elk jaar de pensioenstelsels van een kleine dertig landen langs de meetlat met vijftig indicatoren. Het Nederlandse pensioenstelsel blinkt vooral uit in toekomstbestendigheid. Ook in de garantie dat een stelsel een leefbaar minimuminkomen kan garanderen, staat Nederland op één. Wel viel de score daarin iets lager uit dan een jaar eerder.

Ook qua bestuur, deelnemersbescherming en de regulering van particuliere pensioenaanbieders presteerde Nederland iets minder dan een jaar eerder.