In het participatieverklaringstraject maken inburgeringsplichtigen kennis met de kernwaarden van de Nederlandse samenleving. Vervolgens verklaren ze schriftelijk dat ze kennis hebben genomen van de kernwaarden en dat ze deze respecteren. Mensen komen naar een nieuw land en tekenen voor de spelregels, zo vat Asscher het samen.