Volgens het adviesorgaan bestaat er een fors verschil tussen wat van burgers aan rationale keuzes wordt verwacht en wat zij daadwerkelijk aankunnen. In het rapport ‘Weten is nog geen doen’, schrijft de WRR dat de mensen van wie soms te veel wordt verwacht niet alleen ‘kwetsbaren’ zijn met bijvoorbeeld een laag IQ. Het gaat ook om mensen met een goede maatschappelijke positie.

Het gaat er dan niet om dat hun intelligentie of kennis tekortschiet, maar om andere vaardigheden zoals het vermogen om actie te ondernemen, het hoofd koel te houden of verleidingen te weerstaan.

De WRR raadt de overheid aan hier meer rekening mee te houden. De WRR adviseert keuzedruk te verkleinen en verleidingen te verminderen die een groot beroep doen op de zelfcontrole van burgers. Ook moet de overheid terughoudend zijn met het bieden van grote keuzevrijheden op het terrein van belangrijke financiële voorzieningen, zoals ziektekostenverzekeringen en pensioenen.