Om de arbeidsparticipatie van mensen met een WWB-uitkering en psychische aandoeningen te verbeteren is eind 2014 de pilot Individuele Plaatsing en Steun (IPS) in Den Haag gestart. IPS is een effectieve arbeidsbegeleidingsmethodiek voor mensen met ernstige psychische aandoeningen in het algemeen. Het Trombos-instituut onderzocht of IPS mensen in de bijstand mét ernstige psychische aandoeningen en dakloosheid helpt om een baan te vinden.  Alvast een tipje van de sluier? Een veelbelovende aanpak die tijd kost om helemaal tot z’n recht te komen.

Den Haag werkte in dit onderzoek samen met het Trimbos-instituut, Parnassia en Housing First.