Het moet ervoor zorgen dat ze beter mee kunnen doen in de samenleving. In het plan krijgen nieuwkomers niet onmiddellijk een uitkering, maar wel onderdak, zorg, onderwijs en wat leefgeld. Ze leren de Nederlandse taal en doen vrijwilligerswerk.

,,Als je statushouders vanaf de eerste dag een huis, uitkering en toeslagen geeft, is het moeilijk om ze aan te laten sluiten op de samenleving en ontstaat er een isolement”, aldus de Tweede Kamer-fractievoorzitter van de ChristenUnie.