De koopkrachtstijging blijft volgens het Nibud beperkt tot in het gunstigste geval circa 40 euro per maand. Sommige mensen zullen zelfs iets aan koopkracht inboeten. Zij gaan er tot 24 euro per maand op achteruit. Dat geldt bijvoorbeeld voor mensen die vervroegd met pensioen zijn gegaan.

Vooral huishoudens met een relatief laag inkomen profiteren van de maatregelen die het kabinet van plan is te nemen. Dat geldt bijvoorbeeld voor mensen die van alleen de AOW of een bijstandsuitkering moeten rondkomen. Dat zij erop vooruit gaan, is met name te danken aan de hogere zorg- en huurtoeslag.