Middeninkomens maken minder gebruik van zorg dan lagere inkomens. Ten opzichte van de hogere inkomens betalen ze weliswaar minder belasting, maar ze profiteren minder dan deze groep van overheidsbijdragen aan hoger onderwijs, cultuur en recreatie. Daardoor dragen ze elk jaar door middel van belastingen en accijnzen meer geld af dan het voordeel dat ze genieten via uitkeringen en publieke voorzieningen.

De cijfers uit het rapport gaan over 2014. Nederlandse huishoudens droegen dat jaar in totaal 247,5 miljard euro af aan de overheid en kregen daar 253,6 miljard euro voor terug. Groepen voor wie de herverdeling het beste uitpakte, waren ouderen in een zorginstelling, mensen met een bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering, gepensioneerden en jongeren tot 24 jaar. Behalve bij de laatste groep, ging het om tienduizenden euro’s per huishouden. Een samenwonend paar tussen de 25 en 44 jaar in loondienst en met twee kinderen, leverde gemiddeld bijna 20.000 euro per jaar in. Normaal gesproken, ‘verdient’ deze groep dat op latere leeftijd terug als ze zelf gepensioneerd en mogelijk hulpbehoevend is.