Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in een rapport over het UWV dat dinsdag is verschenen. De reden dat de arbeidsbemiddeling niet goed loopt is omdat politiek Den Haag steeds het beleid en daarmee de eisen aan de organisatie verandert. Dat hindert ook de broodnodige samenwerking tussen UWV, gemeenten en werkgevers. Verder helpt een halvering van het budget voor arbeidsbemiddeling in 2012 ook niet.

Overige taken goed uitgevoerd

De overige taken voerde het UWV de afgelopen jaren wel behoorlijk of goed uit, zo stelt de Rekenkamer vast. Zo wordt er sneller gekeurd en worden uitkeringen aan werklozen, zieken en arbeidongeschikten tijdig verstrekt, ook al kwamen er de afgelopen jaren door de crisis steeds meer klanten bij. De organisatie is doelmatiger gaan werken door eenvoudiger regels en automatisering.

Nog een achterstand bij herbeoordelingen

Achterstanden zijn er echter nog steeds bij de herbeoordelingen, waarbij het UWV bepaalt of iemand met een ziektewetuitkering daar nog steeds recht op heeft. Vorig jaar is de achterstand wel wat ingelopen maar niet genoeg volgens de planning, stelt de Rekenkamer.

Forse bezuinigingen kunnen voor knelpunten in dienstverlening zorgen

Ze waarschuwt er verder voor dat binnen enkele jaren problemen kunnen ontstaan met de begroting van het UWV, omdat de organisatie te maken heeft met forse bezuinigingen. Daardoor kan de dienstverlening in de knel komen.

Betere aansturing haperende onderdelen

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken moet beter aansturen op de haperende onderdelen, vinden de rekenmeesters. Asscher stelt in een reactie dat er al verbeteringen in gang zijn gezet en dat die moeten worden voortgezet. Hij vindt dat het UWV zijn taken knap heeft uitgevoerd ondanks het lagere budget.
Het UWV ontstond in 2002 door een fusie van meerdere instanties. De organisatie verzorgde in 2015 zeker 1,4 miljoen uitkeringen.