Ter uitvoering van de Wet waardeoverdracht klein pensioen bevat dit besluit bepalingen met betrekking tot:

  1. het proces van zo automatisch mogelijke waardeoverdracht van kleine pensioenen; 
  2. de voorwaarden die zijn verbonden aan waardeoverdracht van bestaande kleine pensioenen; 
  3. de communicatieverplichtingen richting de gewezen deelnemers wier klein pensioen automatisch wordt overgedragen bij einde deelneming.

U bent van harte uitgenodigd via www.internetconsultatie.nl uw reactie op het ontwerpbesluit te geven. De einddatum van de consultatie is 14 september 2017.

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.