Er waren meer mensen aan het werk en de lonen stegen verder. Huishoudens verkopen per saldo aandelen en obligaties, maar door stijgende beurskoersen nam de waarde van de beleggingsportefeuille wel toe.

Het zogenoemde reëel beschikbaar inkomen van huishoudens is nu twaalf kwartalen op rij toegenomen.