De totale inkomsten, het nationaal beschikbaar inkomen, bedroeg in 2015 bijna 505 miljard euro. Het betreft de inkomsten van huishoudens, ondernemingen en de overheid, nadat belastingen, subsidies en uitkeringen zijn verrekend. Naast beloning en winst wordt ook inkomen uit vermogen zoals dividenden of rente meegerekend bij de inkomsten. Het nationaal beschikbaar inkomen is het bedrag dat vrij is om te consumeren, te investeren of te sparen.

Meer zelfstandigen en minder premies
Het aandeel van huishoudens in het nationaal inkomen steeg de afgelopen vier jaar onder meer doordat het aantal zelfstandigen toenam. Hierdoor namen de totale inkomsten van huishoudens relatief sterk toe. Ook betaalden ze minder sociale premies.

De pensioenpremies gingen omlaag door zowel de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd en de versobering van de pensioenopbouw, als de verhoging van de maximale heffingskorting op inkomstenbelasting en premies in 2014. Daarnaast daalde het premiepercentage op de Wet langdurige zorg door een beperktere dekking.