Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bedroeg het verzuim onder horecapersoneel 2,2 procent. Dat heeft onder meer te maken met de naar verhouding veel jonge werknemers in de horeca. Ook mag horecapersoneel vaker zelf bepalen wanneer ze verlof opnemen en is er vaker sprake van een flexibel dienstverband.

In het openbaar bestuur en bij overheidsdiensten lag het verzuim op 5,3 procent, gevolgd door zorg en welzijn met 5,1 procent. Volgens het CBS is er bij gevaarlijke beroepen zoals brandweer, politie en defensie naar verhouding meer verzuim dan bij andere bedrijfstakken. Verder is er in de zorg vaker fysiek zwaar werk, wat ook hoger verzuim meebrengt.

Het ziekteverzuim in Nederland lag in 2016 op 3,9 procent, wat betekent dat van alle duizend te werken dagen er 39 zijn verzuimd vanwege ziekte. Sinds 2006 schommelt het verzuim tussen 3,8 en 4,2 procent. In 2014 was het verzuim het laagst met 3,8 procent.