In de regeling staat hoe gemeenten een verzoek kunnen indienen om te mogen experimenteren en hoe de toewijzing daarvan verloopt. Dit betekent dat de experimenten met de Participatiewet na een intensief voorbereidingsproces met gemeenten bijna van start kunnen.

Aanvraag indienen

Gemeenten kunnen een schriftelijk verzoek indienen bij de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om aangewezen te worden om te mogen experimenteren. De initiatiefgemeenten (Groningen, Tilburg, Utrecht en Wageningen) krijgen de gelegenheid om vanaf 1 april 2017 een verzoek in te dienen. Andere gemeenten kunnen vanaf 1 mei 2017 een verzoek indienen bij de minister.

De schriftelijke verzoeken van gemeenten worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Gemeenten kunnen een gezamenlijk voorstel indienen met maximaal 6 andere gemeenten uit dezelfde arbeidsmarktregio of uit een ander bestaand samenwerkingsverband in het kader van de Participatiewet.