De grootste problemen doen zich voor rond schoolvakanties als veel werknemers met schoolgaande kinderen tegelijk op vakantie willen en intussen het bedrijf wel moet blijven draaien. Volgens de vakbond begint het circus van vakantieaanvragen en schuiven voor de zomervakantie vaak al in november, december. ,,En dan is er vaak ook nog een werkende partner die in datzelfde circus zit. Het is telkens een puzzel om het weer rond te krijgen”, zegt Piet Fortuin, voorzitter van de werknemersorganisatie.

Volgens de onderzoekers ervaren vrouwen rond het aanvragen van vakantiedagen meer verlofstress dan mannen. Bij de vrouwen zegt bijna een kwart (24 procent) er ,,vaak” of ,,altijd” gedoe over te hebben. Bij de mannen is dat 13 procent.

Uiteindelijk beslist de werkgever of een verlofaanvraag wordt goedgekeurd. In het onderzoek zegt een derde van de werknemers dat er weleens een vakantie is geweigerd. Bij vrouwen ligt het percentage zelfs op 43 procent. Bijna altijd gaat het om een bezettingsprobleem: er zijn al te veel anderen op vakantie.

Van de ondervraagde werknemers vindt ruim de helft (56 procent) dat werknemers met kinderen eerste keus zouden moeten hebben, omdat zij nu eenmaal vastzitten aan de schoolvakanties. Een ander deel (23 procent) houdt zich op de vlakte, terwijl 21 procent het daar totaal niet mee eens is. ,,Het geeft stevige reacties en irritaties op de werkvloer, de meningen zijn sterk verdeeld. Werkgevers doen er goed aan om transparant te zijn in hun beleid op dit gebied”, stelt Fortuin van CNV.