,,Dit is een hartstikke mooi resultaat waar we als gemeente trots op kunnen zijn”, aldus Litjens. ,,Maar wat mij betreft zijn we er nog niet. In Amsterdam hoop ik dat we deze lijn de komende tijd doorzetten tot 50 procent vrouwen in de Amsterdamse top.”

De gemeentelijke organisatie wil een afspiegeling zijn van de beroepsbevolking in de stad. Naast vrouwen is er ook extra aandacht voor mensen met een arbeidsbeperking, met een niet-westerse achtergrond en jongeren tot 35 jaar.