Met het manifest ‘Investeren in werk voor kwetsbare groepen’ maken de wethouders duidelijk dat er extra geld nodig is om werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een betaalde baan te bieden. De forse bezuiniging op de WSW staat een succesvolle uitvoering van de participatiewet in de weg. Daarbij hoort ook het invullen van de 125.000 nieuwe banen die werkgevers en overheid de komende jaren realiseren voor werkzoekenden vanuit de participatiewet.

Vermindering Rijkssubsidie per WSW-werknemer is problematisch

De wethouders roepen op de jaarlijkse vermindering van de Rijkssubsidie per WSW-werknemer stop te zetten. Een verdere bezuiniging vergroot de huidige tekorten en is volgens de wethouders niet reëel, omdat de loonkosten van de werknemers blijven bestaan.

Meer geld voor speciaal en praktijkonderwijs jongeren

Ook moeten gemeenten voldoende geld krijgen om jongeren van het speciaal en praktijkonderwijs te helpen op weg naar een betaalde baan. Deze groep kan geen gebruik meer maken van de Wajong. De Wajong is sinds kort alleen toegankelijk voor jongeren zonder arbeidsvermogen. Zonder extra geld kunnen gemeenten hun nieuwe verantwoordelijkheid hierin niet waarmaken.

Manifest

Het idee van een manifest ontstond begin deze maand tijdens een door Cedris georganiseerde bijeenkomst van lokale bestuurders met, inmiddels demissionair, staatssecretaris Klijnsma. Met het manifest geven de wethouders een stevig signaal af dat er op korte termijn maatregelen nodig zijn, om ook in de toekomst mensen met arbeidsbeperkingen bij gewone werkgevers aan het werk te helpen.