Het grote aantal werkenden dat onder een lopende cao valt hangt samen met het grote aantal cao’s met een looptijd van 2 jaar of meer dat in 2015 is afgesproken. ,,Daardoor komt het veel minder vaak voor dat een cao zijn einddatum bereikt voordat er een nieuw akkoord wordt gesloten´’, aldus de organisatie.

Het relatief kleine aantal aflopende cao’s heeft volgens de AWVN ook een effect op het aantal nieuwe akkoorden dat wordt gesloten. In september kwamen vier nieuwe cao’s tot stand. De gemiddelde, afgesproken loonstijging in die cao’s is 1,35 procent. Dit jaar verlopen in totaal 436 cao’s. Tot en met september was daar 59 procent van vernieuwd.