Nederland telde eind maart 413.000 mensen met een bijstandsuitkering. Daarmee steeg het aantal mensen dat een beroep deed op het vangnet op maandbasis met circa 1000. Vooral de aanvragen van zelfstandigen namen toe.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is sprake van een trendbreuk. Sinds 2017 was vrijwel iedere maand sprake van een daling van het aantal mensen in de bijstand.

Eind maart waren er bijna 14.000 zelfstandigen met een uitkering. Dat waren er in zowel januari als februari nog geen 4000. De toename kwam vooral door zelfstandigen die gebruikmaken van de tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers, de zogeheten Tozo-regeling. Deze is bedoeld om het inkomen van zzp’ers aan te vullen in de huidige crisistijd.

Op kwartaalbasis daalde het aantal mensen met een bijstandsuitkering met 19.000. Daarmee was sprake van het tiende kwartaal op rij dat het aantal mensen in de bijstand terugliep.

De daling van het aantal mensen in de algemene bijstand gold zowel voor mensen met een Nederlandse als met een migratieachtergrond. Die laatste groep omvat mensen met een westerse en niet-westerse achtergrond.