Als Nederland zou overgaan op een systeem van een basisinkomen kost dat de schatkist jaarlijks 105 miljard euro. Dat berekende vakbond FNV. Dit geld kan worden terugverdiend met de afschaffing van belastingvoordelen zoals heffings- en arbeidskorting, het schrappen van de zelfstandigenaftrek en nieuwe belastingschijven en percentages.

Zaterdag is er een manifestatie op de Dam in Amsterdam voor invoering van de regeling om werk, inkomen en kapitaal eerlijker te verdelen. Deze wordt georganiseerd door de Vereniging Basisinkomen. De organisatie verwacht zeker vijfhonderd betogers op de been te krijgen. Wereldwijd wordt die dag in meer steden gestaakt waaronder in Berlijn en Stockholm.

Bij het basisinkomen zou volgens de FNV-berekening iedereen die 18 jaar legaal in Nederland woont een standaardinkomen moeten krijgen vergelijkbaar met de huidige AOW-uitkering. Inkomen uit werk wordt niet verrekend, maar zou wel zwaarder moeten worden belast.

Bestuurder Willem Banning van FNV Uitkeringsgerechtigden is zaterdag één van de sprekers in Amsterdam. Volgens hem pakt het huidige beleid vooral slecht uit voor mensen die nu een uitkering hebben. De vakbond beraadt zich momenteel op de vraag of de kwestie een speerpunt moet worden voor FNV. Daarover beslist de bond in 2021.