De huidige knelpunten bij het werven van personeel in de techniek, zorg en onderwijs houden de komende jaren op alle functieniveaus aan. De kansen op een baan voor mbo’ers uit de economisch-administratieve richtingen verbeteren daarentegen in de komende zes jaar niet, verwachten onderzoekers van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht.

Ondanks de bijgestelde economische groeiverwachting moeten er in de komende zes jaar meer dan twee miljoen vacatures worden vervuld. Mensen met een diploma die de arbeidsmarkt instromen hebben over het algemeen een goede kans op een baan. Bachelors en masters hebben tot 2024 de beste kansen op werk, aldus de onderzoekers.

Verwacht wordt dat tot 2024 zo’n 1,6 miljoen werknemers moeten worden vervangen, onder meer door pensionering, het vervullen van zorgtaken of de overstap naar een ander beroep. Vooral in transport en logistiek, technische en commerciële beroepen ontstaan baankansen. Daarvoor is volgens onderzoeksleider Didier Fouarge voldoende aanbod, met uitzondering van technische beroepen.

Door nieuwe werkgelegenheid, voornamelijk in de ICT-sector, kunnen volgens de onderzoekers 464.700 extra werkenden aan de slag.