Het kabinet heeft de spoedwet voor het herstel van de toeslagenaffaire naar de Raad van State gestuurd voor advies. Het gaat om een spoedwet die het mogelijk maakt ouders te compenseren die meer dan vijf jaar geleden zijn ‘gedupeerd’ door de hardheid van het toeslagensysteem.

Zonder deze spoedwet konden alleen ouders in meer recente zaken op een compensatie rekenen. “Ik vind het daarom van groot belang om dit zo snel als mogelijk is te regelen”, zegt verantwoordelijk staatssecretaris Van Huffelen. Het gaat om ouders die het hele toeslagenvoorschot moesten terugbetalen omdat ze bijvoorbeeld één document niet aan de Belastingdienst hadden laten zien.

Daarnaast moet de spoedwet ouders helpen die in de toekomst onverhoopt in de problemen komen door de manier waarop het toeslagensysteem in elkaar zit. Ook komt er een ‘vangnetbepaling’, die ouders moet helpen die in schrijnende situaties terechtkomen als de bestaande hulpregelingen geen soelaas bieden.

De spoedwet is in het leven geroepen na het advies van de commissie onder leiding van oud-minister Piet Hein Donner. Hij adviseerde het kabinet over de zogenoemde toeslagenaffaire, waarin ouders de dupe werden van een ontspoorde fraudejacht. Donner adviseerde daarnaast om ook hulp te bieden aan ouders buiten die fraudezaken, die door de hardheid van het systeem in financiële problemen zijn gekomen.