Zzp’ers die kunnen terugvallen op het inkomen van hun partner kunnen vanaf volgende maand geen coronasteun meer aanvragen. Nu de coronacrisis langer duurt, vindt staatssecretaris van Sociale Zaken Tamara van Ark (VVD) dat voortzetting van de zogeheten Tozo-regeling gepaard moet gaan met strengere voorwaarden. Dat zeggen Haagse bronnen die inzage hebben gehad in de plannen tegen het FD.

De invoering van de partnertoets is bedoeld om te garanderen dat alleen zzp’ers in ‘broodnood’ beroep doen op de zzp-regeling. Tot nu toe stelde het kabinet bewust nauwelijks eisen aan de aanvragers, onder het devies dat snelheid boven zorgvuldigheid ging. Sociale Zaken volstond met een ‘moreel appel’ om geen misbruik te maken van de zzp-bijstand, die maximaal € 1500 per zzp’er maand bedraagt. Het kabinet trok er van maart tot en met mei al € 3,5 mrd voor uit.

Nu zullen zelfstandigen die een beroep willen doen op de verlengde regeling, schriftelijk moeten verklaren dat hun partner onvoldoende inkomen heeft om op terug te vallen. De gemeenten, die belast zijn met de uitvoering, hebben daarmee een handhavingsinstrument om onterechte steun achteraf terug te vorderen. Sinds de invoering hebben ruim 440.000 zelfstandigen aangeklopt bij hun gemeente voor steun.