Het kabinet heeft een noodpakket gepresenteerd voor ondernemers die getroffen zijn door de economische gevolgen van het coronavirus (COVID-19).

Zo zullen ZZP-ers ondersteuning kunnen aanvragen in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal. De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Op een lening voor bedrijfskapitaal kan een beroep worden gedaan om liquiditeitsproblemen op te lossen. Het betreft hier een tijdelijke regeling en is geënt op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz 2004). Om ondernemers zo snel mogelijk van dienst te zijn zal onder andere de toets op levensvatbaarheid die het Bbz kent niet worden toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is. Daarmee wordt binnen 4 weken voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Nu kan dat 13 weken duren. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt.

Om gemeenten te ondersteunen bij de grote aantallen van Bbz-aanmeldingen heeft Schulinck E-diensten, in samenspraak met haar klant ISD Bollenstreek, een digitaal formulier ontwikkeld om deze aanmeldingen via een e-formulier in goede banen te leiden. Mocht u als organisatie hierin ook interesse hebben neem dan geheel vrijblijvend contact op met een van de accountmanagers. Zij zullen verdere mogelijkheden met u bespreken.

Meer informatie

Grote toestroom Bbz-aanmeldingen