Huishoudens hebben in het eerste kwartaal meer geld gespaard. Ondanks de coronacrisis bleef voor velen het inkomen op peil, terwijl ze door lockdownmaatregelen in maart minder uitgaven. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kwam er daardoor 4,2 miljard euro meer aan spaargeld bij.

Werknemers streken in de eerste drie maanden 92,5 miljard euro aan salaris op, wat 4,4 miljard euro meer is dan een jaar eerder. Het aantal gewerkte uren nam veel minder hard toe, maar door steunmaatregelen van de overheid kregen veel werknemers wel veel loon doorbetaald. Ook bij zelfstandigen steeg het inkomen, maar veel minder sterk dan bij vaste werknemers. Het reële beschikbare inkomen van Nederlandse huishoudens steeg met 1,6 procent.

Doordat onder andere bioscopen, cafés en andere horecagelegenheden medio maart de deuren moesten sluiten als maatregel tegen het coronavirus, consumeerden huishoudens in die maand minder dan een jaar eerder. Wel besteedden ze meer aan eten en drinken en genotsmiddelen. In het hele eerste kwartaal steeg de consumptie nog wel, maar minder hard dan een jaar eerder.

Het statistiekbureau berekende ook de schulden van huishoudens, die vooral uit hypotheken bestaan. De totale hypotheekschuld van Nederlandse huishoudens is nu 738 miljard euro, bijna 91 procent van het bruto binnenlands product. Dat is even hoog als eind 2019.