De FNV roept de Eerste Kamer op de nieuwe wetgeving voor jonggehandicapten, de Wajong, uit te stellen omdat die niet wezenlijk is getoetst aan het VN-verdrag Handicap. Dat verdrag is sinds 2016 ook in Nederland van kracht met als doel om de positie van mensen met een (arbeids)handicap te verbeteren. Dat schrijft Trouw.

“Eerst ging in 2018 al de uitkering van jonggehandicapten omlaag van 75 naar 70 procent van het wettelijk minimumloon (WML). En nu gaat de overheid er ook nog voor zorgen dat iemand met een arbeidsbeperking die naar zijn of haar vermogen maximaal werkt onder het WML betaald kan krijgen. Dat gaat ons echt te ver”, aldus de FNV.

De vakbond voelt zich gesterkt door het College voor de Rechten van de Mens. Dat heeft begin deze maand een rapport uitgebracht over de nieuwe wet voor de Wajongers. Het viel het college op dat maatregelen die erop zijn gericht om meer regie en maatwerk te bieden, in de praktijk niet goed werken. En dat de maatregelen enorm complex zijn. “Zelfs voor experts op dit terrein zijn de gevolgen moeilijk te doorgronden.”