Het wetsvoorstel introduceert een beëindigingsgrond die gaat gelden voor alle wetten waarbij burgers aanspraak maken op financiële ondersteuning van de overheid in de vorm van sociale zekerheidsuitkeringen en voorzieningen, toeslagen en studiefinanciering. Van personen die Nederland verlaten om zich aan te sluiten bij een terroristische organisatie wordt de uitkering, toeslag of studiefinanciering gestopt. Een uitreiziger is uitgesloten van recht op bijstand op grond van artikel 13 lid 1 onderdeel h Participatiewet.

Melding

De verstrekkende instantie wordt door de opsporingdiensten van een vertrek op de hoogte gesteld waarmee de uitkering, toeslag, voorziening of studiefinanciering kan worden stopgezet.