Coronasteun aan zelfstandig ondernemers moet vanaf oktober alleen nog worden verstrekt aan ondernemers die weinig vermogen hebben of de regeling moet helemaal worden stopgezet. Het eerste ligt volgens het Centraal Planbureau (CPB) economisch het meest voor de hand.

Met de zogenoemde Tozo-regeling, opgezet vanwege de coronacrisis, kunnen zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) op dit moment hun inkomen tot de bijstandsnorm laten aanvullen. Het CPB beargumenteert dat die steun beter tot zijn recht komt bij ondernemers die weinig vermogen hebben. Dit zou ondernemers in getroffen sectoren die wel vermogen hebben een financiële prikkel geven om bijvoorbeeld over te stappen op een andere sector. De uitvoeringskosten per uitkeringsgerechtigde worden dan wel hoger vanwege de toets op het eigen vermogen.

Volledige beëindiging van de Tozo-regeling behoort volgens het CPB ook tot de mogelijkheden. Zelfstandigen vallen dan terug op het reguliere sociale vangnet. Dat bestaat uit een kredietregeling en de algemene bijstand. Voor die regelingen geldt al een toets op het eigen vermogen.