Er is bijna een half miljard euro overgemaakt aan bedrijven die een beroep hebben gedaan op de nieuwe regeling voor loonsubsidie. Het loket voor de regeling NOW 2.0 is vorige week opengegaan. Inmiddels zijn er 20.856 aanvragen ingediend.

Met de regeling kunnen werkgevers, die in de problemen zijn gekomen door het coronavirus, tot 90 procent van de loonkosten voor hun werknemer ontvangen. Sinds 6 juli hebben 6661 werkgevers met bijna 400.000 werknemers in totaal 485 miljoen euro gekregen, aldus uitkeringsinstantie UWV.

Tot eind augustus kunnen werkgevers een aanvraag indienen. Het kabinet hoopt met de noodregeling bedrijven te behouden en ontslagen te voorkomen. Via de eerste NOW-regeling werd tot eind juni 8 miljard euro aan voorschotten uitbetaald aan werkgevers.