Bijna 4500 flexwerkers hebben maandag een aanvraag gedaan bij uitkeringsinstantie UWV voor de zogeheten TOFA-regeling. Het noodloket voor die speciale regeling voor flexwerkers die getroffen zijn door de coronacrisis, werd maandag voor het eerst geopend.

Het UWV verwachtte van tevoren enkele duizenden aanvragen per dag voor de nieuwe regeling. Een woordvoerder van het UWV verwacht dat het aantal aanvragen “de komende dagen nog wel wat gaat oplopen”.

De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) is bedoeld voor flexwerkers die in februari minimaal 400 euro verdienden, en in april minstens de helft daarvan verloren. Zij kunnen een tegemoetkoming krijgen van bruto 550 euro per maand voor de maanden maart, april en mei. De aanvrager mag in deze periode geen WW, bijstand, of andere socialezekerheidsregeling hebben ontvangen. Met de TOFA-regeling is volgens een grove schatting van verantwoordelijk minister Wouter Koolmees zo’n 200 miljoen euro gemoeid.

Afgelopen vrijdag was het nog onduidelijk of de uitkeringsorganisatie de opening op maandag zou redden. Het UWV moest zijn best doen om de regeling snel in te voeren, vanwege de grote drukte met andere crisisregelingen en het stijgende aantal WW-aanvragen. Het streven is om binnen vier weken een beslissing te nemen over de aanvraag. Bij een positieve beslissing keert de organisatie het geld binnen tien kalenderdagen uit. Aanvragen kunnen tot en met 12 juli ingediend worden.

Het UWV vraagt mensen die de regeling willen aanvragen om eerst na te gaan of ze voldoen aan alle voorwaarden. Dit kan voorkomen dat UWV veel tijd kwijt is aan het verwerken van aanvragen die tot een afwijzing leiden.